Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Žala asmeniui

Lietuvoje vis dar gyva tradicija, kad automobilio, namų ir kito turto draudimas yra savaime suprantamas. Tačiau kažkodėl pamirštame brangiausią savo turtą – savo ir savo  artimųjų sveikatą. Kasdien įvyksta daug nelaimių: avarijos keliuose, žmonės paslysta ir krinta, nusidegina ir apsinuodija, patiria smurtą ir t. t. Taigi traumos, o ypatingai smulkios, nutinka ne taip jau retai.

Apsidraudus, bent jau galima tikėtis kompensacijos, įvykus nelaimei

Lietuvoje yra kelios pagrindinės asmens apsaugos draudimo rūšys:
1. Gyvybės draudimas ( nekaupiamasis – draudžiama tik mirties rizika, kaupiamasis )
2. Sveikatos draudimas (kritinės ligos, lengvos ligos, stacionarus gydymas, sveikatos stiprinimas ir kt.)
3. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ( traumos, neįgalumas, mirtis)
4. Kelionių draudimas :
a)  nuo nelaimingų atsitikimų ( trauma, neįgalumas, mirtis);
b)  ambulatorinė med.pagalba susižeidus, apsirgus, apsinuodijus ir pan.;
c)  neįvykusi kelionė;
e)  prarastas ar sugadintas bagažas;
f)  civilinės atsakomybės draudimas ( jūsų, jūsų vaikų ar naminių gyvūnų padaryti nuostoliai kitiems asmenims );

Sudarant draudimo sutartį galima pasirinkti:
 -skirtingas draudimo rizikas ir tinkamiausias draudimo sumas;
- draudimą skirtingiems laikotarpiams: visam laikui (galiojantį visame pasaulyje darbo ir poisio metu );
- apdrausti tik vieną asmenį ar visą šeimą;

Jeigu kelionės užsienyje metu susirgote ar susižalojote, nedelsdami kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Jei Jums būtų reikalinga neatidėliotina ambulatorinė medicinos pagalba, rekomenduojame už gydymo išlaidas susimokėti patiems ir grįžus į Lietuvą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, kreiptis į savo draudimo bendrovę.

Jeigu Jums būtų reikalinga neatidėliotina stacionarinė medicinos pagalba, apie tai privalote informuoti pats arba padedamas gydytojo tuojau pat, bet ne vėliau kaip per 48 valandas, susisiekite su savo draudimo bendrove arba asistavimo kompanijomis: CORIS ir  SOS Internacional.

Kreipdamiesi dėl įvykio nurodykite:

Draudimo liudijimo numerį, seriją, jo galiojimo laikotarpį;
Savo pavardę;
Gydymo įstaigos pavadinimą;
Adresą ir telefoną, kuriuo su Jumis ar su Jus gydančiu gydytoju galima susisiekti;
Kreipimosi į gydymo įstaigą priežastį, aplinkybes;
Kokia medicinos pagalba Jums yra reikalinga.
Iš gydymo įstaigos reikalaukite sąskaitų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų bei pažymos, kurioje būtų nurodyta sveikatos sutrikimo diagnozė, gydymo trukmė, atlikti tyrimai bei taikytas gydymas.

Grįžę iš kelionės, apie įvykį praneškite UADBB „Sagauta“ arba savo draudimo bendrovei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir pateikite pirmiau minėtą pažymą bei sąskaitų, patvirtinančių apmokėjimą už suteiktas medicinos paslaugas, originalus.

CORIS VILNIUS* (24 val. per parą)
Tel. +370 5 279 0860
Faks. +370 5 279 0818
*Galima kreiptis ir į tos šalies, kurioje įvyko įvykis, CORIS atstovybę.
http://www.coris.fr/network_europe_us.htm (spauskite nuorodą, čia rasite visus Coris adresus)
Jei esate JAV, apie įvykį galite pranešti Global Medical Management, Inc. Tel. +1-954-370-64047115.

SOS INTERNACIONAL 
tel. + 33 1 55 63 31 55

 

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius