Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Išmokų būdai

Draudimo išmokos dydį visada nustato Draudikas t.y. arba draudimo bendrovė pati paskaičiuojažalos dydį, arba derina remonto įmonių ar draudėjų pateiktas remonto darbų sąmatas ir priimagalutinį sprendimą.

Žalos išmokų būdai gali būti šie:

  • žalos dydį paskaičiuoja draudimo bendrovė ir įvertinusi draudimo sutarties sąlygas (franšizė, nesumokėtos dalinės įmokos, dalinė atsakomybė), draudimo išmoką perveda draudėjui, draudėjo  nurodytam asmeniui arba transporto priemonės sąvininkui.
     
  •  remonto darbų sąmątą pateikia draudėjas arba nukentėjęs asmuo. Draudimo bendrovės ekspertas ją peržiūrėjęs, priima sprendimą . Jei darbų apimtys ir įkainiai atitinka draudimo bendrovės patvirtintus remonto darbų įkainius, draudikas gali patvirtinti arba atitinkamai pakoreguoti sąmatą ir ruošti išmoką. Jei nesutinka su jūsų pateikta sąmata tuomet pats draudikas atlieka žalos skaičiavimus arba nukreipia į atitinkamą servisą.
     
  • draudėjas arba nukentėjęs transporto priemonę remontuoja autoservise. Šiuo atveju servisas remonto darbų sąmatą derina su draudimo bendrovės ekspertu ir, baigus remontą, draudėjui arba nukentėjusiajam išrašo sąskaitą faktūrą. Kokioje remonto įmonėje remontuoti automobilį dažniausiai nurodo draudimo bendrovė, priklausomai nuo draudimo sutarties sąlygų. Draudimo išmoka šiuo atveju gali būti išmokama draudėjui/ nukentėjusiam asmeniui (t/psavininkui) arba, jų raštišku sutikimu, transporto priemonę remontavusiai įmonei.
     
  •  nukentėjęs autoavarijos metu asmuo turi teisę bet kuriuo atveju savo iniciatyva ir savo lėšomis kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, kad šis nustatytų turtui padarytosžalos dydį. Nepriklausomų turto vertintojų žalos skaičiavimo išvados yra rekomedacinės, į kurias draudimo bendrovės atsižvelgia, bet neprivalo jomis vadovautis. 

Žalos išmokų būdai gali skirtis priklausomai nuo to ar žala atlyginama pagal KASKO draudimą, ar nukentėjusiajam pagal privalomą CA draudimą. Atlyginant pagal savanorišką KASKO draudimą, priklausomai nuo draudimo bendrovių taisyklių, gali būti taikomos tam tikros draudimo išmokų išlygos. Kai kurios bendroves žalą atlygina tik pateikus sąskaitą - faktūrą arba gali atlyginti be faktūrų iki 3500 litų. Pavyzdžiui "Lietuvos draudimas" transporto priemonės dalių vagystės atveju žalą atlygins tik pateikus sąskaitas faktūras. Jei prašysite, kad žalą atlygintų be sąskaitų - faktūrų, Jums be abejo draudimo bendrovės ekspertai paskaičiuos žalos dydį, tačiau jis bus paskaičiuotas šiek tiek mažesniais įkainiais nei įprasta, bet jei Jūs manote, kad šios  paskaičiuotos sumos nepakaks automobiliui suremontuoti, visuomet galite tiesiog automobilį remontuoti servise, kuris ir susiderins su draudimu remonto išlaidas..

 

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius