Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Išmokų terminai

Apsidraudus KASKO draudimu, draudimo išmoka fiziniam asmeniui privalo būti išmokėta nevėliau kaip per 7 dienas, o juridiniam asmeniui – ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tosdienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant draudiminį įvykį, jo aplinkybesir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Draudikas gali atidėti draudimo išmokos mokėjimą ikibus baigtas parengtinis tyrimas ar teisminis procesas, susijęs su draudiminiu įvykiu.
Jei įvykis yra draudiminis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio,Draudėjo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimoišmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

Nukentėjusiems nuo apsidraudusiųjų Civilinės atsakomybės draudimu draudimo išmoka mokama per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos, tačiau jei per šį laikotarpį neįmanoma ištirti aplinkybių, būtinų įvykio faktui ar žalos dydžiui nustatyti, išmoka mokama per 14 dienų,skaičiuojant nuo dienos, kai šias aplinkybes būtų įmanoma baigti tirti, dedant reikiamas pastangas, tačiau ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pretenzijos pateikimo datos. Jei laukiama sprendimo baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėjė byloje, išmoka sumokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos.
Nukentėjusio trečiojo asmens pageidavimu draudikas ar Biuras privalo pervesti išmoką tiesiogiai nukentėjusio trečiojo asmens pasirinktai turtą remontuojančiai įmonei ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po to, kai sugadintas turtas buvo suremontuotas ir buvo pateiktas mokėjimo dokumentas.

Apsidraudus KASKO draudimu, įprastai draudimo išmoka mokama draudėjui arba asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis arba raštišku šių asmenų sutikimu remontuojančiai įmonei. Tais atvejais, kai transporto priemonė perkama išsimokėtinai arba išperkamąja nuoma,draudimo bendrovė turi teisę draudimo išmoką mokėti šiai kredito įstaigai, išperkamosios nuomos (lizingo) bendrovei arba nuomos bendrovei, jeigu pastarajai ši transporto priemonė priklauso pagal nuosavybės teisę.
Draudimo liudijime turi būti nurodytas naudos gavėjas.

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius