Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Žala neatlyginama

Kada draudimo bendrovė ar Biuras gali atsisakyti mokėti draudimo imoką ?
Tai priklauso nuo draudimo rūšies ir įvairių bendrovių draudimo taisyklių
.

Kai nukenčiama nuo apsidraudusiojo privalomuoju Civilinės atsakomybės draudimu žalos nemokėjimo punktai išvardinti Privalomojo Civilinės atsakomybės draudimo Įstatyme:
1. Atsakingas draudikas ar Biuras atleidžiami nuo išmokos mokėjimo, jeigu:
a) žala atsirado dėl karo veiksmų, dėl teroristinių išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai;
b) žala padaryta vežamam už užmokestį kroviniui ar bagažui, esančiam kaltininko transporto priemonėje;
c) žala patiriama netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų.
2. Atsakingas draudikas yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmoką nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie savo noru buvo žalą padariusioje transporto priemonėje, jeigu draudikas įrodo, kad jie žinojo, jog ta transporto priemonė buvo vogta.
3. Biuras nemoka išmokos nukentėjusiam trečiajam asmeniui, jeigu žalą atlygina kaltininkas ar kitas asmuo arba dėl padarytos žalos išmoką nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmokėjo atsakingas draudikas.
4. Biuras yra atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo nukentėjusiems tretiesiems asmenims, savo noru pasinaudojusiems žalą padariusia transporto priemone, jeigu Biuras įrodo, kad jie žinojo, jog transporto priemonė nebuvo apdrausta.


Apsidraudus KASKO draudimu, žalos nemokėjimo būdai priklauso nuo draudimo bendrovių patvirtintų taisyklių, tačiau bendri principai yra panašūs.

 Išmoka nemokama, jeigu žala įvyksta:


• kai draudėjas suklastoja faktus, kurie turi įtakos draudžiamajam įvykiui ar žalos nustatymui;
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;
• jei vairuotojas nesustojo kelių policijos reikalavimu, bandė pabėgti, buvo priverstinai stabdomas ir dėl to buvo padaryta žala transporto priemonei;
• vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal KET ir tai turėjo tiesioginės įtakos įvykiui;
• pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;
• jei transporto priemonė dalyvavo bet kokio pobūdžio automobilių sporto varžybose arba pasiruošiant joms;
• dėl žemės drebėjimų,radiacijos, branduolinės energijos poveikio;
• naudojant transporto priemonę nusikalstamai veikai;
• dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;

Draudimo bendrovė taip pat gali nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse numatytų pareigų. Taip pat draudikas dažniausiai neatlygina už transporto priemonės pakeitimus,pagerinimus, už
remontą del susidėvėjimo, skubaus detalių pristatymo, prastovų.Taip pat neapmokamos baudos, kurias dėl eismo įvykio sumokėjo draudėjas.

 

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius