Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Ką daryti jei nesutinkate ?

Pasitaiko atvejų, kai kliento ir draudimo bendrovės požiūriai nesutampa. Tokiais atvejais,visada rekomenduojame pirmiausia pasikalbėti su Jūsų žalos bylą tvarkančiu žalų ekspertu arba žalų centro vadovu – galbūt yra aplinkybių, apie kurias nebuvo informacijos, arba įvyko žmogiška klaida. Jei nepavyko susitarti su draudimo kompanija, galima pasikonsultuoti su savo brokeriu.
Gal būt brokeris su draudimo bendrovės atstovais suras kompromisą. Taip pat visada galima pasinaudoti nepriklausomų vertintojų paslaugomis.

Jei vis dėlto nerasite kompromiso ir liksite nepatenkinti žalos įvertinimu ir įšmokos dydžiu –turite teisę kreiptis į atitinkamas institucijas:
kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą;
draudimo priežiūros komisiją;

Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčus, kylančius dėl draudimo sutarties, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sprendžia teismas arba neteismine tvarka LR Draudimo priežiūros komisija. Neteisminė ginčų tarp draudiko ir vartotojo tvarka nustatyta LR Draudimo priežiūros komisijos 2004 03 09 nutarime Nr. N-28 ( Žin.,2004, Nr.41-1367) ir pateikta interneto puslapyje http://www.dpk.lt/

Draudimo priežiūros komisija
Ukmergės g. 222, LT–07157 Vilnius
Telefonas (8 5) 243 1370
Faksas (8 5) 277 8696
El. paštas dpk@dpk

 
Vartotojo kreipimosi forma

 

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius