Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Įvykis užsienyje

Eismo įvykiai užsienyje

Nuo 2004 m. gegužės 1 dienos Lietuvoje įsigyjami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos ekonominės erdvės teritorijoje bei Šveicarijoje. Tačiau, nors šiose valstybėse ir nebereikia turėti žaliosios kortos, vis dėlto šis dokumentas tebėra geriausiai „pažįstamas“ užsienio valstybių pareigūnams. Turėdami žaliąją kortą, Jūs išvengsite bereikalingų ginčų ir nesusipratimų, ypač jei nemokate valstybės, į kurią vykstate, kalbos. Todėl, prieš vykdami į svečią šalį, užsukite į savo draudimo bendrovę. Jei keliausite tik po Europos ekonominės erdvės teritoriją ar Šveicariją, Jūsų draudimo bendrovė žaliąją kortą Jums išduos nemokamai. Vykstant į kitas Žaliosios kortos sistemos valstybes, už žaliąją kortą gali tekti sumokėti. Atkreipiame dėmesį, kad Rusija nėra Žaliosios kortos sistemos narė. Todėl važiuodami į šią šalį turėsite pirkti transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasienio liudijimą.

Ką turėčiau daryti, įvykus eismo įvykiui svetimoje šalyje?

Pirmiausia apie eismo įvykį (nepaisant to, ką sako kitas eismo įvykio dalyvis) nedelsiant praneškite policijai.
Daugelio valstybių įstatymuose yra numatyta, kad policijos pareigūnai privalo atvykti į eismo įvykio vietą, jei bent vienas vairuotojų yra užsienietis, o taip pat tais atvejais, kai yra sužeistų ar žuvusių asmenų. Kai kuriose valstybėse galioja praktika, kad policijos pareigūnai nevyksta į eismo įvykio vietą, tačiau net ir tokiu atveju skambinkite jiems ir teiraukitės, kaip derėtų elgtis.
Po to, kai eismo įvykio vietoje su kitu eismo įvykio dalyviu pasikeisite būtina informacija, patartina pačiam nuvykti į policiją ir išdėstyti eismo nelaimės aplinkybes.

Antra, užsirašykite šiuos duomenis: kito automobilio, kuris dalyvavo eismo įvykyje, valstybinį numerį bei šalies, kurioje šis numeris išduotas, kodą (pvz., Lenkijos - PL); transporto priemonės vairuotojo ir transporto priemonės savininko (jeigu skiriasi) vardą, pavardę bei adresą. Būtinai užsirašykite draudimo įmonės, kuri apdraudė kito vairuotojo civilinę atsakomybę, rekvizitus (draudimo bendrovės pavadinimą ir adresą) bei draudimo liudijimo numerį ir seriją. Jei įmanoma, paprašykite kito vairuotojo pateikti jo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Atkreipiame dėmesį, kad labai dažnai prie tarptautinio transporto priemonės draudimo liudijimo (žaliosios kortos) būna prisegta ir tokio draudimo liudijimo kopija, skirta nukentėjusiam eismo įvykyje asmeniui, todėl, net ir neišvykstant iš eismo įvykio vietos, yra įmanomas draudimo liudijimo kopijos pateikimas.
Jūs pats kitiems eismo įvykio dalyviams taip pat parodykite savo turimą draudimo liudijimą (žaliąją kortą) ir pateikite kitus reikiamus duomenis apie save ir savo transporto priemonę. Lietuvos draudimo įmonių išduotuose tarptautiniuose transporto priemonių draudimo liudijimuose (žaliosiose kortose) taip pat yra pateikiamos žaliosios kortos kopijos (baltos spalvos žaliosios kortos kopija, kurios viršutiniame dešiniajame kampe nurodyta, kad tai yra kopija). Atiduokite šią kopiją kitam eismo įvykio dalyviui arba nukentėjusiajam.

Trečia, būtų gerai, jei susirinktumėte informaciją apie eismo įvykio liudytojus. Jei turite galimybę, patariame nufotografuoti įvykio vietą ir nubraižyti schemą.
Daugelyje šalių galioja tokia praktika: eismo įvykio dalyviai eismo įvykio vietoje pildo „Europos eismo įvykio aktą“ („European Accident Statement“), kurį paprastai savo klientui išduoda draudimo įmonė tam, kad būtų surinkta išsami informacija apie eismo įvykį. Šio dokumento pildymas - gana įprasta procedūra daugelyje šalių, todėl tikėtina, kad kitas eismo įvykio dalyvis turės šį dokumentą su savimi. Šio akto tekstas visomis kalbomis, kuriomis jis išleistas, yra vienodas. Šiame dokumente yra surašomos visos aktualios eismo įvykio detalės bei nubraižoma įvykio schema. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad „Europos eismo įvykio akto“ užpildymas nereiškia, jog Jūs pripažįstate savo atsakomybę už eismo įvykį. Vis dėlto rekomenduojame įsitikinti, kad suprantate informaciją, kurią įrašė kitas eismo dalyvis.
 
Kokius dokumentus privalau pateikti atvykusiems policijos pareigūnams?

Policijos pareigūnų Jūs galite būti paprašytas pateikti:

Vairuotojo pažymėjimą;
Transporto priemonės registracijos dokumentą;
Transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą arba žaliąją kortą.
Patys policijos pareigūnų paprašykite užpildyti ir pateikti automobilio (ar kito turto) sugadinimo liudijimą („Certificate of Damage“), kuris jums bus reikalingas, sprendžiant žalų atlyginimo klausimus.
 
Ką daryti, jei aš nesuprantu policijos pareigūnų?

Paaiškinkite, kad Jums reikalingas vertėjas. Tai ypač svarbu kai kuriose ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, kuriose eismo įvykio kaltininką policininkai nustato būtent įvykio vietoje.
Patariame neprisiimti atsakomybės, kai nėra akivaizdu, kas kaltas dėl įvykusios eismo nelaimės, ir nepasirašyti jokių dokumentų, išskyrus minėtą „Europos eismo įvykio aktą“ („European Accident Statement“). Jei Jums nėra suprantamas dokumento, kurį Jūsų prašo pasirašyti, turinys, nepasirašykite, o reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei manote, kad dokumentuose informacija Jūsų atžvilgiu yra surašyta neteisingai, nusprendę juos pasirašyti, įrašykite tekstą „sign, but do not agree“ („pasirašau, bet nesutinku“). Jei Jūs pasirašote dokumentą, kurio teksto nesuprantate, įrašykite „sign, but do not understand“ („pasirašau, bet nesuprantu“).

Kaip sprendžiamas žalos, padarytos eismo įvykio užsienyje metu, atlyginimo klausimas?

Jei nukentėjote eismo įvykyje Europos ekonominės erdvės teritorijoje ar Šveicarijoje, Jūs (pranešę apie jį policijai) galite kreiptis į kaltininko draudimo bendrovės atstovą pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje, kai grįšite iš kelionės namo. Jis administruos ir atlygins Jūsų patirtą žalą. Tačiau jei patekote į eismo įvykį kitoje (ne Europos ekonominės erdvės) valstybėje, tada žalos atlyginimo klausimus turite spręsti šalyje, kurioje įvyko eismo nelaimė. Po to, kai policija užregistravo eismo įvykį, apie jį turite pranešti kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui (jeigu toks yra valstybėje, kurioje įvyko eismo įvykis) arba lankomos valstybės (kurioje įvyko eismo įvykis) Biurui (jo adresą bei telefono numerius rasite žaliosios kortos antroje pusėje). Nacionalinis draudikų biuras gali Jums patarti, į ką reikėtų kreiptis dėl žalos administravimo toje šalyje, kurioje patekote į eismo įvykį.
Rekomenduojame neišvykti iš šalies,  kurioje patekote į eismo įvykį, tol, kol neišsiaiškinote žalos atlyginimo tvarkos toje valstybėje, nes kai kuriose šalyse žala atlyginama tik tuo atveju, jeigu draudimo įmonės arba nacionalinio draudikų biuro atstovas apžiūrėjo Jūsų sugadintą transporto priemonę  (ne Europos sąjungos šalys).
Norint, kad žalos atlyginimas vyktų sklandžiai, reikėtų paisyti tokios bendros taisyklės - laikytis Jūsų žalą administruojančios draudimo įmonės ar nacionalinio draudikų biuro nurodymų ir pateikti žalos padarymą įrodančius dokumentus. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje http://ic.cab.lt. Bet kokiu atveju taip pat galite kreiptis į Lietuvos draudikų biurą dėl patarimo žalos atlyginimo klausimais.

Jei būnant užsienyje reikalinga draudiko konsultacija galima skambinti šiais telefonais:

"BTA Insurance Company" SE   -  8 5 2 600 600

"Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas  +370 5 239 2010

"IF P&C Insurance AS" Lietuvos filialas +370 5 210 8905

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas  +370 5 2683 222

AB "Lietuvos draudimas"  +370 5 266 6612

UAB DK "PZU Lietuva"  +370 5 2190 190

SEESAM Insurance AS Lietuvos filialas  +370 5 275 3909; 
+370 640 19271

 

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius