Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Įvykis Lietuvoje

Jei patekote į eismo įvykį Lietuvoje
Pirmiausia privalote imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.

Atsitikus nelaimingam įvykiui (gaisrui, avarijai, vagystei ir pan.), pirmiausiai turite apie tai informuoti atitinkamas institucijas: policiją, priešgaisrinę apsaugą, avarinę tarnybą, jei reikia, greitąją pagalbą. Pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną draudikui nustatyti.

Kada į eismo įvykį nereikia kviesti policijos
Nuo 2008 m. balandžio 9 d. įsigaliojo Kelių eismo taisyklių nuostatos dėl policijos nekvietimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. Nr. 275 (Žin. 2008, Nr. 40-1456) pakeistas  KETskyrius „Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui". Pagal jas eismo įvykio dalyviai privalo kviesti policiją, jei:
- eismo įvykyje žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
- eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės;
- buvo apgadintas turtas, kurio savininko įvykio vietoje nėra (pvz., kelkraštyje stovintis automobilis, elektros stulpas ir pan.);
- bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
- eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių, nepasirašo eismo įvykio deklaracijos.
Atsitikus paprasčiausiam  eismo įvykiui, kai vairuotojams įvykio aplinkybės yra visiškai aiškios ir jie sutaria dėl to, kas yra eismo įvykio kaltininkas, reikia užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir abiems ją pasirašyti. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, privalote per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jūsų civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jūs esate atsakingas.
Jei kuris  iš eismo dalyvių buvo apsidraudęs KASKO draudimu - į savo draudimo bendrovę turėtų kreiptis per tiek dienų, kiek reikalauja konkrečios draudimo bendrovės KASKO draudimo taisyklės.
Jei įvyko draudiminis įvykis, nepriskiriamas avarijai, įvairių draudimo bendrovių KASKO taisyklės numato atvejus, kada nereikia apie įvykį pranešti valstybinėms institucijoms. Pvz. jei draudžiamojo įvykio metu padaryta žala neviršija  5000 litų pranešti oficialioms institucijoms nereikalauja:  "Lietuvos draudimas", "IF draudimas", "ERGO Lietuva", "PZU Lietuva". Iki 3000 Lt nereikalauja pranešti "SEESAM Lietuva". 
           Apie įvykį  galite pranešti Jus apdraudusio draudimo brokerio SAGAUTA žalų administravimo partneriui " TOP CARE LT" šiais telefono numeriais: 8 699 55518  arba per www.topcare.lt


8 5 272 11 50,  8 5 2725859.

Draudimo bendrovių pagalbos telefonai:
„BTA DRAUDIMAS“ – 8 5 260 06 00 (Vilnius)
„ERGO LIETUVA“ – 1887, 8 800 21555
„IF P&C Insurance AS“ – 1620, 8 800 22522
„COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas;  8 5 2244444 (Vilnius)
„LIETUVOS DRAUDIMAS“ – 1828
AAS „GJENSIDIGE BALTIC" LIETUVOS FILIALAS  – 8 5 233 64 80, 81, 82, 89 (Vilnius)
„PZU LIETUVA“ – 19019
„„SEESAM LIETUVA“ – 8 5 275 39 09 (Vilnius)
Jei jūsų automobilis nevažiuojantis ir jį reikia nutempti iki serviso ar iki numatytos vietos, KASKO draudimo atveju skambinkite draudimo bendrovių pagalbos telefonais arba kitais atvejais 8656 05550. Taip pat  galite surasti šiame tinklapyje: "Įvykiai"_"Techninė pagalba kelyje".

P. S. Draudimo bendrovės apmoka transportavimo išlaidas iki artimiausios saugojimo ar remonto vietos.

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius