Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

DUK (dažn.užd.klausimai)

Kur kreiptis, jei man (mano automobiliui) buvo padaryta žala eismo įvykio metu, kurio kaltininko civilinė atsakomybė privalomu draudimu nebuvo apdrausta?
Šiuo atveju žalos atlyginimo klausimus nagrinės LR Transporto priemonių draudikų Biuras. Tačiau, į Biurą vykti nereikės. Jūs galite kreiptis į savo draudimo bendrovę arba į bet kurios kitos draudimo bendrovės, vykdančios civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą, padalinį. Visos transporto priemonių valdytojų civilinę atsakomybę draudžiančios draudimo bendrovės .
LR Transporto priemonių draudikų biuras (Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius; tel./faks.: 216 28
60 / 216 28 59; el.p.: biuras@cab.lt).


Kaip elgtis, jei už eismo įvykį atsakingas asmuo yra užsienietis?
Jei eismo įvykio metu nukentėjote nuo užsienio valstybės gyventojo pirmiausia užpildykite
eismo įvykio deklaraciją arba išsikvieskite kelių policijos pareigūnus KET numatytais atvejais,
Būtinai sužinokite kokios šalies kokioje draudimo bendrovėje kaltininkas apsidraudęs savo
automobilį. Geriausia gauti jo žalios kortelės kopiją arba nusirašyti jos duomenis.
Jei Jūsų automobilis draustas KASKO draudimu galite kreiptis į savo draudimo bendrovę arba  
į jo draudimo bendrovės korespondentą žaloms administruoti Lietuvoje t.y. į kažkurią draudimo bendrovę vykdančią civilinės atsakomybės draudimą . Ją galima sužinoti įėjus į Biuro tinklapio www.cab.lt informacinį centrą http://ic.cab.lt/.. Jei ten Informacijos neradote kreipkitės tiesiogiai į LR Transporto priemonių draudikų Biurą.
 Jeigu Jūsų automobilis draustas tik privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu tada
reikėtų kreiptis į kaltininko draudimo bendrovės korespondentą žaloms administruoti Lietuvoje arba tiesiogiai į Biurą.
Jei draudimo bendrovė  Lietuvoje nėra paskyrusi savo korespondento žaloms administruoti 
pagal jos išduotas žaliąsias korteles, tada Jums reiktų kreiptis į Lietuvos Biurą, o tiksliau - į bet kurią iš draudimo bendrovių - Biuro narių, kurios Biuro vardu administruos Jūsų patirtą žalą.

Ar vairuotojų privalomojo draudimo atveju sugadintą automobilį privaloma remontuoti draudimo įmonės pasiūlytame autoservise?
Taisyklės* numato, kad draudimo įmonė derina su nukentėjusiaisiais žalos atlyginimo būdą. Nukentėjęs asmuo gali, bet neprivalo sutikti su draudimo įmonės rekomenduojama remonto įmone. Jei nukentėjęs asmuo pradeda remontuoti automobilį iki išmokos mokėjimo, jis turėtų iš anksto raštu suderinti su draudimo bendrove remonto įmonę, turto remonto būdą ir sąlygas. Tuomet kiltų mažiau klausimų atlyginant žalą. Nukentėjęs asmuo turi žinoti ir tai, kad mokant išmoką atsižvelgiama ne į faktiškai patirtas, o į būtinas remonto išlaidas. Svarbu žinoti, kad draudimo įmonė gali rekomenduoti tik tas remonto įmones, kurių technologinis lygis atitinka konkretaus automobilio remonto reikalavimus. Visais atvejais draudimo bendrovė turi raštu patvirtinti, kad galima pradėti remonto darbus pasirinktoje įmonėje.
 Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 (Žin., 2004, Nr. 100-3718)

Jei draudimo bendrovė nepriima sprendimo dėl draudimo išmokos išmokėjimo, teigdama, jog būtina gauti sprendimą iš policijos administracinės teisės pažeidimo byloje. Ar draudikas nepažeidžia teisės aktų reikalavimų taip elgdamasis?


Įstatymas* numato, kad žalos atlyginimo dydis gali priklausyti nuo sprendimo baudžiamojoje,
civilinėje ar administracinėje byloje. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina žinoti, ar sprendimas dėl draudimo išmokos išmokėjimo/neišmokėjimo yra tiesiogiai susijęs su sprendimu konkrečioje byloje. Esant neaiškumams, ar Jūsų atveju administracinės, baudžiamosios ar civilinės bylos svarstymas yra susijęs su draudiko delsimu išmokėti išmoką, prašome kreiptis į Draudimo priežiūros komisijos Juridinį skyrių tel. (8~5) 2431390. 
*  LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (žalos atlyginimo terminus reglamentuojantis 19 straipsnis ). 

Kada galiu pats pradėti remontuoti eismo įvykio metu sugadintą transporto priemonę?
Eismo įvykyje nukentėjęs asmuo gali pradėti remontuoti savo transporto priemonę tik tada, kai ją apžiūri eismo įvykį sukėlusio vairuotojo civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo bendrovės ar Biuro paskirtas ekspertas ir yra susitariama dėl remonto sąlygų. Todėl, kuo anksčiau kreipsitės į draudimo bendrovę, tuo greičiau galėsite pradėti remontuoti savo transporto priemonę.

Per kiek laiko draudimo bendrovė privalo išmokėti draudimo išmoką?
Tai priklauso ar draudimo išmoka bus mokama pagal KASKO draudimą, ar esate nukentėjęs nuo apsidraudusio privalomuoju CA draudimu.
Pirmuoju atveju tai priklauso nuo konkrečios draudimo bendrovės taisyklių.
Antruoju atveju kai esate nukentėjęs nuo apsidraudusio privalomuoju CA draudimu,  privalomojo draudimo įstatyme nurodyta, jog:

- atsakingas draudikas išmoką privalo išmokėti per 30 dienų nuo nukentėjusiojo eismo įvykyje asmens pretenzijos pateikimo dienos.
- jei per šias 30 dienų neįmanoma ištirti aplinkybių, būtinų draudiminio įvykio faktui ir
žalos dydžiui nustatyti, draudimo įmonė turi išmokėti draudimo išmoką per 14 dienų nuo tada, kai tokias aplinkybes nustatė ar galėjo nustatyti, jei būtų dedamos visos reikiamos pastangos. tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pretenzijos pateikimo dienos (išskyrus atvejus, kai žalos atlyginimo nustatymas priklauso nuo sprendimo baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje). Jei išmoka mokama priėmus sprendimą baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje, ji turi būti sumokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos.

Žalos atlyginimo terminus reglamentuoja LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 straipsnis.

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius