Sagauta.lt
Konsultuojame darbo dienomis 8:00 - 17:00

Įvykiai

Žalos nustatymas

Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Turtas laikomas sunaikintu kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga ( būtinos remonto išlaidos yra lygios ar didesnės 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio).

Žalos dėl turto sugadinimo kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nukentėjęs asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą iki ar jo detalių rinkos vertę iki sugadinimo. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė ( nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos ( transportavimo, saugojimo, techninės ekspertizės ir kitos). Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais.

Kai analogiškų keičiamų detalių pasiūla yra menka, jų vertė apskaičiuojama pagal naujų originalių detalių kainą, išskaičiavus nusidėvėjimą. Detalių ir (ar ) dalių, kurias paveikianatūralus nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis proporcingas transporto priemonės ridai ir senumui, nusidėvėjimo laipsnis nustatomas atsižvelgiant į Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarką ir Transporto priemonių vertinimo instrukciją.

Jeigu nustatyta, kad sugadintos detalės gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu. Sugadintos detalės gali būti remontuojamos jeigu po remonto jos atitiks techninius aktyvios ir pasyvios saugos reikalavimus. Jeigu nukentėjęs asmuo pasirenka kitą remonto būdą – detales, kurios gali būti suremontuotos, pakeičia naujomis, tokio remonto išlaidos neatlyginamos, o žala apskaičiuojama pagal būtinas remonto išlaidas.


Nukentėjusiojo asmens negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jeigu nebūtų sugadintas ar sunaikintas jo turtas, apskaičiuojamos, atsižvelgiant į dokumentus, įrodančius nukentėjusiojo asmens pajamas, turėtas iki turto sugadinimo ar sunaikinimo, dokumentus įrodančius pajamas, kurias jis būtų realiai gavęs, jeigu nebūtų sugadintas ar sunaikintas jo turtas, dokumentus įrodančius jo ryšį tarp turto ir pajamų gavimo, dokumentus įrodančius negalėjimu naudotis sugadintu turtu trukmę ir kitus nukentėjusiojo asmens ar kitų asmenų pateiktus dokumentus, įrodančius nukentėjusio asmens dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo patirtas negautas pajamas.

 
Copyright © 2009 UADBB "SAUGAUTA". Visos teisės saugomos.
Tel. (8 5) 272 58 59
Faks. (8 5) 272 10 71
Adresas: Konstitucijos pr. 23C
LT-08105 Vilnius